Игри

Информация за страница Кула

      Един от градовете в северозападната част на страната, който е сравнително малък по площ и население, е Кула. Между другото поне след Видин и Белоградчик, известни съответно с крепостта Баба Вида и скалите, това населено място е трето по големина. Не бива обаче да забравяме, че като цяло населените места в Северозападна България се характеризират с намален прираст на населението и като цяло нисък стандарт на живот и родното място на депутата Михаил Миков не прави изключение. Само 30 километра в посока запад трябва да изминем, за да достигнем Видин, който все още има статут на областен град и като такъв е в състояние да предложи всичко по отношение на голям град – икономика, места за пазаруване, забележителности за посещение и пр. А 13 км е дистанцията от Сърбия, благодарение на което за кулчани не е проблем да гледат сръбски телевизионни програми и да слушат станции от радиото, предимно музикални и новинарски.

      Пак близо до Сърбия се намира и Връшка чука, по-известен с това, че е контролно – пропускателен пункт до границата. Историята на Кула води началото си от праисторията, като за това свидетелстват сведения, че точно до Стара планина първобитните хора са решили да потърсят подслон за себе си. Адлие пък е името на селището, с което то е известно по време на робството от османците. Ако трябва да се посочи някакво по-възлово и паметно събитие, то датира от 18-ти и 19-ти век. Тогава много хора се преселват от тетевенския край, а това дава пряко отражение и до днес. Става дума най-вече за местния говор, тоест диалект, в думите и изразите на който силно личат типични изкази за балканския регион. В сравнение с околните северозападни говори, могат да се намерят много различия. Св. Св. Петър и Павел е православен храм на територията на града, построен там през 1858-ма година. Това значи само осем години след избухването на Видинското въстание, описано от Владимир Зарев в книгата му Лето 1850. Църквата е дело на майстори от Дебър. Данаил Несторов през 1902-ра година прави стенописа в църквата, дар от известното семейство Дичови.

      Епохата на масовата селска колективизация и създаването на трудовите стопанства има широк отзвук за Кула. По време на този злощастен за цялата страна период, а и за много дръзнали да се противопоставят на комунизма страни, местното население твърдо подкрепя действащата тогава Демократическа партия. От историята е печално известно, че едноличната комунистическа партия ликвидира всяка проява на опозиция особено по отношение на други партийни организации, които биват разтурени с кръв и насилие. По името на съветския агроном Иван Мичурин, на когото между другото за известен период от време името носи и Царевец, морски български курорт, е създадено Трудово кооперативно земеделско стопанство в града – ТКЗС. В периода между 1950-та о 51-ва осем на брой семейства са изселени принудително от режима на комунистите поради отказа си да влязат в редиците на стопанството. Точният брой на хората е 31, а в религиозно отношение и до днес преобладаващо мнозинство са православните християни. От 1881-ва до 1885-та околийски началник в града е Панайот Хитов.

eXTReMe Tracker